I'm Excellent | สื่อการเรียน แบบทดสอบ ที่ยอดเยี่ยม
 
                    
 
 
 
IME+ Administrator
วันที่ : 31-10-2013 17.42
   * แชร์วิธีการอันสุโก๊ยยยได้ที่่ Jotting นะคะ
 
 
 
 
 
 
 
# 1 Reading - Free Hugs
วิชา : ภาษาอังกฤษ
โดย : IME+ Administrator
 
วันที่ : 2013-12-16 19:36:06
1,195 0
 
 
     
 
 
# 2 Reading- quit drinking
วิชา: ภาษาอังกฤษ
โดย : IME+ Administrator
 
วันที่: 2013-12-16 19:29:33
1,133 0
 
 
     
 
 
# 3 Reading - Obituary: 'Born to lead'
วิชา : ภาษาอังกฤษ
โดย : IME+ Administrator
 
วันที่ : 2013-12-15 19:07:57
80 0
 
 
     
 
 
# 4 พันธะเคมี - แรงยึดเหนี่ยวภายในโมเลกุล
วิชา: เคมี
โดย : A+ Master
 
วันที่: 2013-11-19 16:22:09
1,170 1
 
 
     
 
 
# 5 ทฤษฏีจำนวนเบื้องต้น
วิชา : คณิตศาสตร์
โดย : IME+ Administrator
 
วันที่ : 2013-06-11 11:53:42
1,266 0
 
 
     
 
 
# 6 การสื่อสารระหว่างเซลล์
วิชา: ชีววิทยา
โดย : IME+ Administrator
 
วันที่: 2013-07-24 09:53:57
2,493 0
 
 
     
 
 
# 7 การเคลื่อนของสารผ่านเข้าออกเซลล์
วิชา : ชีววิทยา
โดย : IME+ Administrator
 
วันที่ : 2013-07-24 09:54:14
1,230 0
 
 
     
 
 
# 8 โครงสร้างอื่นๆ ภายในเซลล์
วิชา: ชีววิทยา
โดย : IME+ Administrator
 
วันที่: 2013-07-24 09:54:54
1,176 0
 
 
     
 
 
# 9 Cytoplasm
วิชา : ชีววิทยา
โดย : IME+ Administrator
 
วันที่ : 2013-07-24 09:52:40
1,188 0
 
 
     
 
 
# 10 ส่วนห่อหุ้มเซลล์
วิชา: ชีววิทยา
โดย : IME+ Administrator
 
วันที่: 2013-07-24 09:52:28
1,242 0
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
Go to top